Bài giảng điện tử lớp 2 bài 5

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 2

***

Bài 5: Nặn hoặc vẽ xé dán con vật

I/ Mục tiêu:
– Học sinh nhận biết hình dáng, đặc điểm và vẽ đẹp của một số con vật.
– Học sinh biết cách nặn, xé dán hoặc vẽ con vật.
– Nặn hoặc vẽ xé dán con vật theo cảm nhận riêng.
– Học sinh thêm yêu quý con vật.

II/ Chuẩn bị
Giáo viên:
– Sưu tầm tranh ảnh về con vật. Đất nặn và đồ dùng cần thiết để nặn.
Học sinh:
– Sưu tầm tranh ảnh về các con vật. Đất nặn và đồ dùng cần thiết.

NỘI DUNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LỚP 2 BÀI 5 (PDF)

TẢI GIÁO ÁN ĐỊNH DẠNG WORD (.doc)Tải giáo án điện tử mĩ thuật
Font : VNI-Times; Bảng mã gõ font này là: VNI Windows. Các bạn tải font về nếu chưa có.

 

 

TẢI BÀI GIẢNG POWERPOINT(.ppt) – chưa có file powerpointTải giáo án điện tử mĩ thuật

Nguồn: giaoan.link