Cách làm powerpoint cơ bản phần 2

Cách làm powerpoint – Tạo hiệu ứng Transitions chuyển slide

Trong các bài trước giaoan.link đã chia sẻ các bài hướng dẫn cách làm powerpoint về chèn video, audio, animation. Trong phần 2 này, tôi sẻ hướng dẫn việc tạo hiệu ứng chuyển giữa các slide – transitions.

Bước 1: Tạo mới file powerpoint với ít nhất 2 slide để bạn thực hiện tạo transition giữa các slide.

cach lam powerpoint - transition1

Bước 2: Tạo hiệu ứng transitions…chuyển cảnh cho slide.

Để tạo hiệu ứng transition cho slide nào thì chọn slide đó. Vào tab “Transitions” sẽ có nhiều loại hiệu ứng cho bạn chọn. Bạn xem hình minh họa sau đây.

cach lam powerpoint - transition 2

Video minh họa cách làm powerpoint  – tạo hiệu ứng transitions:

Lời kết: Với việc thực hiện xong bước 2 bạn đã thực hiện thành công hiệu ứng chuyển slide cho bài giảng.

Nguồn: giaoan.link