Đề thi thử môn toán thpt 2017

Đề thi thử môn toán trung học phổ thông năm 2017

   Chiều 20/1/2017 Bộ Giáo dục – Đào tạo đã công bố bộ đề thi thử năm 2017. Bộ đề gồm 14 môn, trong đó có đề thi thử môn toán trung học phổ thông quốc gia.

ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017
 Tải về đề thi thử môn toán 2017