Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 3 bài 9

GÁO ÁN ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 3

Bài  9 – Vẽ trang trí

VẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN

I. Mục tiêu

  • Học sinh hiểu biết hơn về  cách sử dụng màu.
  • Vẽ được màu vào hình có sẵn theo cảm nhận riêng.
  • Hoàn thành bài tập theo yêu cầu.

II. Chuẩn bị
Giáo viên:

  • Sưu tầm một số tranh của thiếu nhi về đề tài lễ hội, một số bài của học sinh lớp trước.

Học sinh:

  • Thước, vỡ tập vẽ lớp 3, bút chì, tẩy, màu.
Nội dung giáo án điện tử mĩ thuật lớp 3 bài 9
TẢI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
TẢI BÀI GIẢNG POWERPOINT
 

nguồn: giaoan.link