Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 5

Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 5

CÁC SỐ 1, 2, 3

I. MỤC TIÊU:
– Giúp học sinh:
+ Có khái niệm ban đầu về số 1, số 2, số 3. Mỗi số là đại diện cho 1 lớp các nhóm đối tượng cùng số lượng
+ Biết đọc, viết các số: 1, 2, 3. Biết đếm từ 1 đến 3 và từ 3 đến 1
+ Nhận biết số lượng các nhóm có 1, 2, 3 đồ vật và thứ tự của các số 1, 2, 3 trong bộ phận đầu của dãy số tự nhiên
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
– Các nhóm có 1,2,3 đồ vật cùng loại (3 con gà, 3 bông hoa, 3 hình tròn)
– 3 tờ bìa mỗi tờ ghi 1 số: 1, 2, 3. 3 tờ bìa vẽ sẵn 1 chấm tròn, 2 chấm tròn, 3 chấm tròn
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn Định:
– Hát, chuẩn bị đồ dùng học tập, sách Giáo khoa.
2. Kiểm tra bài cũ:
– Tiết trước em học bài gì? Nhận xét bài làm của học sinh trong vở bài tập toán
– Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới
3. Bài mới: Giới thiệu và ghi đầu bài

Nội dung giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 5
Tải giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 5