Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 5 bài 4

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 5 BÀI 4

Vẽ theo mẫu

Khối hộp và Khối cầu

I- Mục tiêu

  • Học sinh hiểu được đặc điểm, hình dáng chung của mẫu và hình dáng của từng vật mẫu.
  • Học sinh biết cách vẽ và vẽ được mẫu khối hộp và khối cầu.
  • Học sinh quan tâm tìm hiểu các đồ vật có dạng hình khối hộp và khối cầu.

II- Thiết bị dạy-học:

Giáo viên:

Học sinh:

  • Giấy vẽ hoặc vở thực hành.
  • Bút chì, tẩy…
Nội dung giáo án điện tử lớp 5 bài 4
Tải bài giảng file định dạng word

nguồn: giaoan.link