Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 5 bài 5

Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 5 bài 5

NẶN CON VẬT QUEN THUỘC

I / MỤC TIÊU:
– HS nhận biết được hình dáng, đặc điểm của con vật trong các hoạt động.
– HS biết cách nặn và nặn được con vật theo cảm nhận riêng.
– HS có ý thức chăm sóc, bảo vệ các con vật.
II/ THIẾT BỊ DẠY-HỌC:
Giáo viên:

– Sưu tầm tranh ảnh về các con vật
– Bài nặn của HS năm trước
Học sinh:

– Đất nặn và đồ dùng cần thiết để nặn.

Nội dung giáo án điện tử mĩ thuật lớp 5 bài 5
Bạn tải nội dung giáo án điện tử theo link sau