Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 2

Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 2

NHIỀU HƠN, ÍT HƠN

 I. MỤC TIÊU:
– Giúp học sinh:
+ Biết so sánh số lượng của 2 nhóm đồ vật
+ Biết sử dụng các từ nhiều hơn- ít hơn khi so sánh về số lượng
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
– Sử dụng trang của Sách GK và một số đồ vật như: thước, bút chì, hộp phấn, khăn bảng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn Định:
– Hát – chuẩn bị Sách Giáo khoa.
2. Kiểm tra bài cũ:
– Tiết trước em học bài gì?
– Hãy kể những đồ dùng cần thiết khi học toán
– Muốn giữ các đồ dùng bền lâu thì em phải làm gì?
– Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới
3. Bài mới: Giới thiệu và ghi đầu bài 

Nội dung giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 2
Tải giáo án định dạng word (.docx)