Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 8

Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 8

LỚN HƠN, DẤU LỚN

I. MỤC TIÊU:
– Giúp học sinh:
+ Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ lớn hơn, dấu lớn khi so sánh các số.
+ Thực hành so sánh các số trong phạm vi 5 theo quan hệ lớn hơn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
– Các nhóm đồ vật, tranh như sách giáo khoa.
– Các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 dấu lớn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn Định:
– Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập, sách giáo khoa, vở BTT
2. Kiểm tra bài cũ:
– Hôm trước em học bài gì?
– Dấu bé mũi nhọn chỉ về hướng nào?
– Những số nào bé hơn 3, bé hơn 5?

Xem online nội dung giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 8
Tải nội dung giáo án
 

 

nguồn: sưu tầm