Bài giảng điện tử mĩ thuật 3 bài 10

Bài giảng điện tử mĩ thuật 3 bài 10

TTMT – XEM TRANH TĨNH VẬT

I- Mục tiêu

  • Hiểu biết thêm cách sắp xếp hình, cách vẽ màu ở tranh tĩnh vật.
  • Tập mô tả các hình ảnh và màu sắc trên tranh.
  • Cảm thụ vẻ đẹp của tranh tĩnh vật

II- Chuẩn bị

  • Giáo viên: Sưu tầm một số tranh tĩnh vật hoa quả của các họa sĩ khác, tranh tĩnh vật của học sinh các lớp trước.
  • Học sinh: Vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
Xem online nội dung bài giảng điện tử mĩ thuật
Tải bài giảng điện tử mĩ thuật 3 bài 10