Bài giảng điện tử mĩ thuật 3 bài 15

Bài giảng điện tử mĩ thuật 3 bài 15

Tập nặn tạo dáng

NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN HÌNH CON VẬT

I- Mục tiêu

  • Học sinh hiểu hình dáng, đặc điểm của con vật.
  • Biết cách nặn và tạo dáng được con vật theo ý thích (HS khá giỏi hình nặn cân đối gần giống con vật mẫu)
  • Yêu mến các con vật.

II- Chuẩn bị

Giáo viên:

  • Sưu tầm tranh, ảnh các con vật.
  • Đất nặn hoặc giấy màu.

Học sinh:

  • Sưu tầm tranh, ảnh về bài vẽ con vật của học sinh lớp trước.
  • Giấy vẽ, vỡ tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
Xem online Bài giảng điện tử mĩ thuật 3 bài 15
Tải nội dung bài giảng về
 

nguồn: giaoan.link