Thứ Tư, 17 / 01 / 2018
Home >> Tài liệu >> Biểu mẫu >> Đơn xin chuyển loại viên chức

Đơn xin chuyển loại viên chức

Đơn xin chuyển loại viên chức

Đơn xin dự xét thăng hạng đổi chức danh nghề nghiệp. Sau khi nghiên cứu Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và tuyển dụng viên chức, Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, tôi nhận thấy bản thân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham dự xét thay đổi chức danh nghề nghiệp theo quy định của ngạch IV lên ngạch hạn III.

Xem online Mẫu đơn xin chuyển loại viên chức
Tải mẫu đơn
 Tải về

nguồn: giaoan.link

Bài ngẫu nhiên

Mẫu sơ kết của giáo viên chủ nhiệm

MẪU SƠ KẾT CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Mẫu sơ kết của giáo viên chủ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký email theo dõi
Giaoan.link

Vui lòng điền địa chỉ mail của bạn và Đăng ký để luôn cập nhật bài mới từ Giáo án.