Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 11

Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 11

S 7

I. MỤC TIÊU:
– Giúp học sinh:
+ Có khái niệm ban đầu về số 7.
+ Biết đọc, viết số 7, đếm và so sánh các số trong phạm vi 7, nhận biết số lượng trong phạm vi 7, vị trí của số 7 trong dãy số từ 1 đến 7.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
– Các nhóm có 7 mẫu vật cùng loại
– Các chữ số rời 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn Định:
– Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập
2. Kiểm tra bài cũ:
– Tiết trước em học bài gì? Số 6 đứng liền sau số nào
– Đếm xuôi và đếm ngược từ 1 đến 6 và 6 đến 1? Số 6 lớn hơn những số nào?
– 6 gồm 5 và? 4 và? 3 và?
– Học sinh viết lại số 6 trên bảng con.
– Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới
3. Bài mới: 

Xem online nội dung giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 11
Tải về giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 11
 

nguồn: giaoan.link