Thứ Hai, 19 / 02 / 2018
Home >> Giáo án điện tử >> Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 13
Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 13 số 9

Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 13

Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 13

SỐ 9

I. MỤC TIÊU:
– Giúp học sinh:
+ Có khái niệm ban đầu về số 9.
+ Biết đọc, viết số 9, đếm và so sánh các số trong phạm vi 9, nhận biết số lượng trong phạm vi 9, vị trí của số 9 trong dãy số từ 1 đến 9.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
– Các nhóm có 9 mẫu vật cùng loại
– Bộ thực hành toán các chữ số rời
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn Định:
– Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập
2. Kiểm tra bài cũ:
– Tiết trước em học bài gì? Số 8 đứng liền sau số nào?
– Số 8 lớn hơn những số nào? Những số nào bé hơn số 8?
– Nêu cấu tạo số 8? Đếm xuôi, ngược trong phạm vi 8?
– 3 em lên bảng làm toán:      3 … 8             8… 8              6… 8
8… 3              8… 7              8… 5
–  Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới

Xem online Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 13 – Số 9
Tải Giáo án về
 Tải về

nguồn: ST

Bài ngẫu nhiên

Giáo án tiếng anh 6 Unit 9 Cities of the world

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 6 UNIT 9 CITIES OF THE WORLD Giaoan.link chia sẻ cùng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký email theo dõi
Giaoan.link

Vui lòng điền địa chỉ mail của bạn và Đăng ký để luôn cập nhật bài mới từ Giáo án.