Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 14

Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 14

SỐ 10

I. MỤC TIÊU:
– Giúp học sinh:
+ Có khái niệm ban đầu về số 10.
+ Biết đọc, viết số 10, đếm và so sánh các số trong phạm vi 10, vị trí của số 10 trong dãy số từ 0 đến 10.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
– Các nhóm có 10 đồ vật cùng loại. Viết sẵn bảng phụ cấu tạo số 10
– Các chữ số trên bìa từ 0 → 10.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn Định:
– Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập
2. Kiểm tra bài cũ:
– Số 0 đứng liền trước số nào? Đếm xuôi đếm ngược từ 0 đến 9 và ngược lại? Số 0 bé hơn những số nào em đã học.
– 2 Học sinh lên bảng điền số còn thiếu vào ô trống: 0 ….. 7 …..
… 9 ……..4 ……
– Nhận xét bài cũ – Ktcb bài mới

Xem online Giáo án toán lớp 1 chương 1 bài 14
Tải Giáo án toán về
 

nguồn: ST