Home >> Tài liệu >> Biểu mẫu >> Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý >> Mẫu hợp đồng lao động
Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động được trích từ Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH. Hợp đồng lao động được lập và ký bởi hai bên – người sử dụng lao động và người lao động. Nó qui định rõ nghĩa vụ, quyền hạn giữa hai bên.

Xem online Mẫu hợp đồng lao động
 Tải Mẫu hợp đồng lao động
 Tải về

Nguồn: ST

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.