Bài giảng powerpoint lớp 1 bài 20

Bài giảng powerpoint lớp 1 bài 20

VẼ HOẶC NẶN QUẢ CHUỐI

Bài giảng powerpoint lớp 1 bài 20 – Vẽ hoặc nặn quả chuối. Bài giảng powerpoint soạn dựa trên giáo án điện tử mĩ thuật lớp 1. Quí thầy cô có thể tải về chỉnh sửa theo yêu cầu. Bạn có thể tải tempalte powerpoint theo chủ đề tại đây để áp dụng vào các bài giảng powerpoint của thầy cô.

 Xem online bài giảng powerpoint lớp 1 bài 20 – vẽ hoặc nặn quả chuối
Tải bài giảng về máy

nguồn: giaoan.link