Giấy giới thiệu người vào đảng

Giấy giới thiệu người vào đảng mẫu 3-KNĐ

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng mẫu 3-KNĐ dành cho các đoàn viên ưu tú được qua một thời gian được giáo dục và giúp đỡ vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trong giấy giới thiệu nêu ra những ưu, khuyết điểm về đạo đức, lối sống và năng lực công tác của người đó. Giấy giới thiệu kết nạp Đảng này sẽ đề cử người được kết nạp lên Chi ủy đề nghị kết nạp Đảng sau đó người này chỉ cần sử dụng mẫu Đơn xin vào Đảng để gửi lên cấp đơn vị có thẩm quyền. Sau đây là mẫu giấy giới thiệu người vào đảng, các bạn tham khảo.

Xem online mẫu giấy giới thiệu người vào đảng
 Tải mẫu về
 

nguồn: giaoan.link