Ứng dụng hàm Rand trong excel tạo đề toán cho học sinh tiểu học

Hàm RAND trong excel

Giaoan.link chia sẻ với quí thầy cô việc sử dụng hàm Rand trên excel (Hàm Random) để tạo những đề toán cho các em học sinh lớp 1. Ưu điểm của việc sử dụng hàm này là giúp tạo những con số ngẫu nhiên. Sau đây là đôi chút về hàm Rand.

  • Cấu pháp hàm rand:

= RAND()

Hàm không chứa một thành tố nào trong dấu (), nó sẽ trả về một con số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 đến 10. Mỗi lần F9, cập nhật file thì sẽ tạo một con số mới.

  • Có 2 cách sử dụng hàm này:

* Nếu sử dụng cấu trúc “=RAND()”, sẽ trả về một giá trị >0 và <1.

* Nếu sử dụng cấu trúc “=RAND()*m, sẽ trả về giá trị là một trong các con số từ 0 đến m.

Hàm Rand trong excel

Bên trên là một ví dụ về sử dụng hàm Rand tạo đề toán học sinh lớp 1

Giáo viên có thể tùy biến để tạo ra nhiều kiểu đề toán khác, như cộng, toán trừ, nhân, chia… Chúc quí thầy cô thành công.

nguồn: giaoan.link