Thứ Hai, 19 / 02 / 2018
Home >> Giáo án điện tử >> Giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 19
Mĩ thuật lớp 2 bài 19

Giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 19

Giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 19

VẼ TRANG ĐỀ TÀI “SÂN TRƯỜNG EM GIỜ RA CHƠI”

Qua bài giảng vẽ tranh đề tài “Sân trường em giờ ra chơi” giúp học sinh biết quan sát hoạt động trong giờ ra chơi ở sân trường, học sinh biết vẽ tranh đề tài và vẽ được theo cảm nhận riêng của các em. Giáo viên có thể tìm những bài vẽ của học sinh lớp trước tại đây.

 Xem online giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 19
 Tải về
 Tải về

Bài ngẫu nhiên

Giáo án tiếng anh 6 Unit 9 Cities of the world

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 6 UNIT 9 CITIES OF THE WORLD Giaoan.link chia sẻ cùng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký email theo dõi
Giaoan.link

Vui lòng điền địa chỉ mail của bạn và Đăng ký để luôn cập nhật bài mới từ Giáo án.