Mẫu nghị quyết của đoàn cơ sở

Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú của đoàn Cơ Sở

Sau khi chi đoàn ra Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú sẽ gởi lên đoàn cơ sở. Đoàn cơ sở tiếp tục ra Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú gởi lên Chi bộ nơi chi đoàn của đồng chí đoàn viên đó trực thuộc. Sau đây là mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú của đoàn cơ sở, mời các bạn tham khảo.

 Xem online mẫu Nghị quyết
 Tải về