Home >> Tài liệu >> Văn bản pháp luật >> Luật Đảng - Đoàn >> Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam

Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam

Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam

(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011)

Ðảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Ðảng

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Mời các bạn xem online dưới đây.

 Xem online Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam
 Tải về
Download

nguồn: chinhphu.vn


Bài ngẫu nhiên

Hướng dẫn số 16 – HD/BTCTW đánh giá xếp loại đảng viên

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.