Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 1 bài 21

Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 1 bài 21

VẼ MÀU VÀO TRANH PHONG CẢNH

Bài giảng mĩ thuật lớp 1 bài 21 – vẽ màu vào tranh phong cảnh giúp học sinh biết thêm về cách vẽ màu. Các em biết cách vẽ màu vào tranh phong cảnh miền núi. Từ đó các em sẽ thêm yêu mến cảnh đẹp quê hương đất nước, dân tộc.

 Xem online giáo án mĩ thuật bài 21
 Tải về
 

nguồn: giaoan.link