Giáo án mỹ thuật lớp 1 bài 30

Giáo án mỹ thuật lớp 1 bài 30

XEM TRANH THIẾU NHI VỀ ĐỀ TÀI SINH HOẠT

Nội dung giáo án mỹ thuật lớp 1 bài 30 xem tranh thiếu nhi về “Đề tài sinh hoạt”: Giúp các em học sinh làm quen, tiếp xúc tranh vẽ của thiếu nhi. Tập quan sát, miêu tả,hình ảnh, màu sắc trên tranh, từ đó nhận ra vẻ đẹp tranh thiếu nhi. Giáo viên có thể xem và tải tranh vẽ của học sinh năm trước tại đây.

 Xem online giáo án mỹ thuật lớp 1 bài 30
 Tải giáo án