Giáo án mỹ thuật lớp 1 bài 26

Giáo án mỹ thuật lớp 1 bài 26

VẼ CHIM VÀ HOA

Qua bài giảng mỹ thuật lớp 1 bài 26 vẽ chim và hoa, giáo viên giúp học sinh hiểu được đề tài vẽ chim và hoa; Các em biết cách vẽ tranh về đề tài chim và hoa; Vẽ và vẽ màu tranh đề tài chim và hoa. Trong giảng dạy, giáo viên cần tìm tranh vẽ của học sinh năm trước có thể tìm tại đây.

 Xem online giáo án mỹ thuật lớp 1 bài 26
 Tải về