Phiếu đánh giá tiết dạy cấp tiểu học

Phiếu đánh giá tiết dạy cấp tiểu học

Qua Thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học. Giaoan.link sưu tầm gửi đến các bạn mẫu phiếu đánh giá tiết dạy tiểu học do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Mẫu hiện hành và mẫu dùng cho mô hình trường học mới VNEN. Mời quý thầy cô tham khảo.

 Xem online phiếu đánh giá tiết dạy
 Tải mẫu