Bài giảng powerpoint mỹ thuật lớp 5 bài 17 xem tranh du kích tập bắn

BÀI GIẢNG POWERPOINT MỸ THUẬT LỚP 5 BÀI 17

Thường thức mỹ thuật

XEM TRANH DU KÍCH TẬP BẮN

Tranh du kích tập bắn là một tác phẩm của họa sỹ Nguyễn Đỗ Cung. Bức tranh được ra đời trong hoàn cảnh Toàn quốc kháng chiến năm 1946. Nguyễn Đỗ Cung tình nguyện tham gia đoàn quân Nam tiến. Ông hoạt động văn hóa nghệ thuật ở khu V: Sáng tác, đồng thời đào tạo nhiều họa sĩ cho cách mạng.

Bức tranh Du kích tập bắn được vẽ ngày 2-3-1947, ở bức tranh này tác giả đã đổi mới phương pháp sáng tác: Ông trực tiếp quan sát đối tượng, dùng bột mầu vẽ nhanh tại chỗ.

Sau đây, giaoan.link mời các bạn tham khảo bài trình chiếu powerpoint mỹ thuật lớp 5 bài 17.

Xem online
Tải bài giảng
 

Từ khóa liên quan: bài giảng powerpoint, bài trình chiếu powerpoint mỹ thuật lớp 5, xem tranh du kích tập bắn.