Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 2 bài 29 tập nặn, vẽ xé dán con vật

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 2 BÀI 29

TẬP NẶN, VẼ XÉ DÁN CÁC CON VẬT

Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 2 bài 29 vẽ hoặc nặn xé dán các con vật với mục tiêu hướng tới: Giúp học sinh nhận biết hình dáng đặc điểm con vật; Học sinh nặn được con vật theo tưởng tượng. Các bạn xem thêm bài giảng powerpoint khối lớp 2 tại đây.

Xem online giáo án mỹ thuật lớp 2 bài 29
Tải giáo án
 

Bạn có thể quan tâm đến các giáo án khác của lớp 2:

Từ khóa nội dung: giáo án mỹ thuật lớp 2 bài 29, mỹ thuật lớp 2, nặn xé dán hình con vật.