Format table và cài đặt vùng in trên excel

FORMAT TABLE VÀ CÀI ĐẶT VÙNG IN TRÊN EXCEL

Giaoan.link xin hướng dẫn các bạn cách “format table và cài đặt vùng in trên excel”. Trong bài hướng dẫn này mình thực hiện trên office excel 365, các phiên bản 2016, 2010, 2007 cũng tương tự thôi.

Bạn có một bảng dữ liệu “thô” như sau:

Bảng dữ liệu chưa định dạng

Định dạng chiều cao của dòng (Row): Bạn chọn các dòng cần định dạng –> Click chuột phải–>Row height…, điền giá trị mới, mặc định là 14.25.

Row Height để tăng chiều cao của dòng.

Sử dụng lệnh như hình bên dưới để canh giữa nội dung theo chiều đứng của dòng.

Chọn nội dung cần kẻ table, click chuột phải–>Format Cells..để định dạng table

Format cells để vào định dạng table.

Đổ fill (tô màu nền cell), bạn vào Format cells–> tab Fill để làm theo hình.

Tô màu nền cho các cells

 

Chọn vùng in cho sheet, chọn nội dung, vào page layout–> set print area.

Chọn vùng in

Video hướng dẫn:

Từ khóa nội dung: excell, format table, định dạng vùng in trên excell.