Giáo án mĩ thuật lớp 4 bài 22 vẽ cái ca và quả

GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4 BÀI 22

Vẽ theo mẫu

VẼ CÁI CA VÀ QUẢ

I/ MỤC TIÊU:
– HS hiểu hình dáng cấu tạo của cái ca và quả
– Biết cách vẻ cái ca và quả
– Vẽ được hnìh cái ca và quả theo mẫu
– HS quan tâm, yêu quý mọi vật xung quanh.
II/ CHUẨN BỊ:
– Giáo viên: SGK, SGV, mẫu vẽ, hình gợi ý cách vẽ, một số bài vẽ của HS lớp trước, tranh tĩnh vật của họa sĩ.
– Học sinh: SGK, mẫu vẽ; Vở thực hành; Bút chì, tẩy, màu vẽ.

 Xem giáo án online
 Tải giáo án
 

Giáo án điện tử lớp 4:

Từ khóa nội dung: giáo án mĩ thuật lớp 5, mĩ thuật 5 bài 22, vẽ theo mẫu, vẽ cái ca và quả.