Giáo án mĩ thuật lớp 4 bài 24 – tìm hiểu về kiểu chữ nét đều

GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4 BÀI 24

Vẽ trang trí

TÌM HIỂU VỀ KIỂU CHỮ NÉT ĐỀU

I/ MỤC TIÊU:
– HS hiểu kiểu chữ nét đều, nhận ra các đặc điểm và vẻ đẹp của nó. – HS vẽ được màu vào dòng chữ có sẵn.
– HS quan tâm đến nội dung các khẩu hiệu ở trường học và trong cuộc sống hằng ngày.
II/ CHUẨN BỊ:
– Giáo viên: SGK,SGV, bảng mẫu chữ nét thanh, nét đậm và nét đều, 1 bảng gỗ có kẻ các ô vuông đều nhau HCN, cạnh 4 ô và 5 ô, cắt 1 số chữ nét thẳng, nét tròn, nét nghiêng theo tỉ lệ các ô vuông.
– Học sinh: SGK, kiểu chữ nét đều, vở thực hành, compa, thước, bút chì, màu vẽ.

 Xem giáo án online
 Tải giáo án
 

Giáo án điện tử lớp 4:

Từ khóa nội dung: giáo án mĩ thuật 4, mỹ thuật 4 bài 24, kiểu chữ nét đều.