Giáo án mĩ thuật lớp 4 bài 30 tập nặn tạo dáng

GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4 BÀI 30

Tập nặn tạo dáng

ĐỀ TÀI TỰ CHỌN

I/ MỤC TIÊU:
– HS biết chọn đề tài và những hình ảnh phù hợp với nội dung.
– HS biết cách nặn, tạo dáng.
– Nặn tạo dáng được một hay hai hình người hoặc con vật theo ý thích.
– HS quan tâm đến cuộc sống xung quanh
II/ CHUẨN BỊ:
– Giáo viên: SGK, SGV, Anh người hoặc con vật.
– Học sinh: SGK; Vở thực hành; Đất nặn, màu vẽ, giấy màu, hồ.

Xem giáo án online
 Tải giáo án
 

Giáo án điện tử lớp 4:

Từ khóa nội dung: giáo án lớp 4, tập nặn tạo dáng tự do.