Giáo án mĩ thuật lớp 5 bài 22 vtt tìm hiểu kiểu in hoa nét thanh nét đậm

GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 5 BÀI 22

Thường thức mĩ thuật

TÌM HIỂU KIỂU CHỮ IN HOA, NÉT THANH, NÉT ĐẬM

I- MỤC TIÊU:
– HS nhận biết được đặc điểm của kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm.
– HS xác định được vị trí của nét thanh nét đậm và nắm được cách kẻ chữ.
– HS cảm nhận được vẻ đẹp của kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm .
II- CHUẨN BỊ
GV: – Bảng mẫu kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm và nét đều
HS: – Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, thước kẻ, com pa, tẩy, màu, …

 Xem giáo án online
 Tải giáo án