Giáo án mĩ thuật lớp 5 bài 24 vẽ theo mẫu mẫu có 2 hoặc 3 vật mẫu

GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 5 BÀI 24

Vẽ theo mẫu

MẪU VẼ CÓ HAI HOẶC BA VẬT MẪU

Mời các bạn tham khảo giáo án mĩ thuật lớp 5 bài 24 – Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu.

I- MỤC TIÊU:

– HS hiểu, hình dung, tỉ lệ, độ đậm nhạt, đặc điểm của mẫu.

– HS biết cách vẽ màu vào cả hai hoặc ba vật mẫu

– HS cảm nhận được vẻ đẹp của độ đậm nhạt ở mẫu vẽ yêu quí mọi vật xung quanh.

II- CHUẨN BỊ:

GV: – Một số bài vẽ của HS năm trước. Hình gợi ý cách vẽ.

HS: – Giấy hoặc vở thực hành. Bút chì, tẩy, màu vẽ, …

 Xem giáo án online
 Tải giáo án
 

Từ khóa: giáo án điện tử mĩ thuật, mĩ thuật lớp 5, mỹ thuật 5.