Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT

Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất là một loại giấy tờ cần thiết trong các loại hồ sơ liên quan đến đất đai như: chứng nhận quyền sử dụng đất, làm sổ đỏ

 Xem online biểu mẫu
 Tải biểu mẫu
 

Từ khóa: nhà đất, phí trước bạ.