Bài tập tiếng anh lớp 6 Unit 2 At School

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 2 AT SCHOOL

Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 2 At school gồm các câu hỏi mở rộng, làm thêm. Với các bài tập ở chủ đề này sẽ bổ sung vào thư viện đề của bạn, giúp các em tiếp cận với nhiều thể loại.

I – Em hãy hoàn thành những câu dưới đây theo mẫu.

Ví dụ :        where / live /1 / Vietnam

Where do you live ?

–  I live in Vietnam.

  1. where / live / we / house.
  2. where / live /I / town.
  3. where / live /I / Hang Dao Street.
  4. where / live / we / flat.
  5. where / live /I / 173 Oxford Street.
Xem bộ bài tập online
Tải bộ bài tập

nguồn:minh-phạm blog

Từ khóa nội dung: bài tập tiếng anh 6, bài tập english 6.