Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 5 bài 27 vẽ tranh đề tài môi trường

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 5 BÀI 27 

Vẽ tranh

ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG

I- MỤC TIÊU:

– HS hiểu biết hơn về môi trường và ý nghĩa của môi trường với cuộc sống sống.

– HS biết cách vẽ và vẽ được tranh có nội dung về môi trường.

– HS có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường.

II- CHUẨN BỊ THIẾT BỊ DẠY – HỌC:

GV: – Bài vẽ của HS năm trước. Hình gợi ý cách vẽ.

HS: – Tranh ảnh về môi trường.

– Giấy vẽ hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu…

Xem giáo án online
Tải giáo án

Từ khóa: mĩ thuật lớp 5, giáo án điện tử 5, mỹ thuật 5.