Giáo án lớp 3 tuần 6

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 6

Giaoan.link chia sẻ giáo án lớp 3 tuần 6. Mời các bạn tham khảo. Nội dung tuần 6 gồm các bài giảng sau:

 1. Tập đọc – kể chuyện: Bài tập làm văn
 2. Toán: luyện tập
 3. Tự nhiên xã hội: Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu
 4. Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học
 5. Chính tả: Bài tập làm văn
 6. Toán: Chia số có hai chữ số cho số một chữ số
 7. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học – dấu phẩy
 8. Toán: luyện tập
 9. Tập viết: Ôn chữ hoa D, Đ
 10. Chính tả: Nhớ lại buổi đầu đi học
 11. Toán: Phép chia hết và phép chia có dư
 12. Tự nhiên xã hội: cơ quan thần kinh
 13. Tập làm văn: Kể lại buổi đầu đi học
 14. Toán: luyện tập
 15. Đạo đức: Tự làm lấy việc của mình
Xem giáo án online
Tải giáo án

Từ khóa nội dung: giáo án lớp 3 full, giáo án lớp 3 cả năm, giáo án lớp 3 tuần 6.