Giáo án lớp 3 tuần 7

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 7

Giaoan.link chia sẻ giáo án lớp 3 tuần 7, nội dung các môn trong tuần thứ bảy này như sau:

 1. Tập đọc – kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường
 2. Toán: Bảng nhân 7
 3. Tự nhiên xã hội: Hoạt động thần kinh
 4. Tập đọc: Bận
 5. Chính tả: Trận bóng dưới lòng đường
 6. Toán: Luyện tập
 7. Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động trạng thái – so sánh
 8. Toán: Gấp 1 số lên nhiều lần
 9. Tập viết: Ôn chữ hoa E, Ê
 10. Chính tả: Bận
 11. Toán: Luyện tập
 12. Tự nhiên xã hội: Hoạt động thần kinh
 13. Tập làm văn: Nghe – kể: Không nỡ nhìn
 14. Toán: Bảng chia 7
 15. Đạo đức: Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em
Xem giáo án online
Tải giáo án

Từ khóa nội dung: giáo án điện tử lớp 3, giáo án lớp 3 cả năm, giáo án lớp 3 tuần 7.