Câu hỏi ôn tập giáo dục công dân lớp 6

CÂU HỎI ÔN TẬP GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6

HỌC KÌ 1

Giaoan.link chia sẻ bộ câu hỏi ôn tập môn giáo dục công dân lớp 6, học kì 1. Mời các em tham khảo thêm trong việc ôn tập thi cuối học kì.

Xem online các câu hỏi
Tải về
MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KÌ 11. Nhận biết
Câu 1. Lựa chọn phương án trả lời đúng trong câu sau:
Căn cứ vào yếu tố nào dưới đây để xác định công dân của một nước?
A. Nơi sinh sống.
B. Trang phục.
C. Ngôn ngữ.
D. Quốc tịch.
Câu 2. Lựa chọn phương án trả lời đúng trong câu sau:
Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
A. tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
B. những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
C. tất cả những người có quốc tịch Việt Nam.
D. tất cả những người Việt Nam, dù sinh sống ở nước nào.
Câu 3. Trình bày điều kiện là công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật.
Câu 4. Lựa chọn phương án trả lời đúng trong câu sau:
Hành vi nào dưới đây thể hiện sự biết ơn:
A. Ủng hộ đồng bào vùng thiên tai.
B. Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
C. Giúp đỡ người khuyết tật.
D. Đền ơn, đáp nghĩa những gia đình có công với đất nước.
Câu 5. Trình bày ý nghĩa lòng biết ơn?
2. Thông hiểu
Câu 1. Lựa chọn những phương án trả lời đúng trong câu sau:
Động cơ học tập nào dưới đây mà em cho là đúng đắn?