Giáo án lớp 3 trọn bộ tuần 14

GIÁO ÁN LỚP 3 TRỌN BỘ TUẦN 14

Tiếp theo là tuần 14 trong bộ giáo án lớp 3 trọn bộ. Trong tuần 14 gồm nhiều môn như: bài soạn môn toán, bài soạn tự nhiên xã hội, giáo án môn tiếng Việt…Bạn xem các tuần trước tại đây nhé.

Xem giáo án lớp 3 tuần 14
Tải giáo án
Tập đọc, kể chuyện
Bài: NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ
I. MỤC TIÊU
A. TẬP ĐỌC
– Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
– Hiểu ND : Kim Đồng là một người liên lạc rất nhanh trí, dũng cảm khi làm nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ cán bộ cách mạng. ( trả lời được các CH trong SGK )
B. KỂ CHUYỆN
– Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ.
II./ CHUẨN BỊ
-Tranh minh hoạ bài phóng to.
III./ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾUHoạt động giáo viên Hoạt động học sinh
1/ Ổn định:
2/ KTBC:
– Gọi HS lên bảng YC HS đọc và TLCH bài TĐ “Cửa Tùng”.
3/ Bài mới: Treo tranh
a/ GTB: Giới thiệu anh Kim Đồng – Ghi đầu bài.
b/Luyện đọc:
GV đọc mẫu toàn bài lần 1.
Hướng dẫn HS cách đọc.(Đ1: giọng thông thả, Đ2: hồi hộp, …
HD luyện đoc kết hợp giải nghĩa từ.
-HD đọc từng câu và luyện phát âm từ khó.
-HD đọc từng đoạn – giải nghĩa từ khó.YC HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn.
YC HS đọc phần chú giải SGK để hiểu các từ khó.
– YC HS luyện đọc theo nhóm.

– Tổ chức thi đọc giữa các nhóm.
– YC HS cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1.
c/ HD tìm hiểu bài:
– GV gọi 1 HS đọc toàn bài.
– YC HS đọc đoạn 1.
– Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì?
– Tìm những câu văn miêu tả hình dáng của bác cán bộ?

– Vì sao bác cán bộ phải đóng vai một ông già Nùng?
– Cách đi đường của hai bác cháu ntn?
* 2 HS đọc đoạn 2 và 3.
– Chuyện gì xảy ra khi hai bác cháu đi qua suối?
– Bọn Tây đồn làm gì khi phát hiện ra bác cán bộ?
– Em hãy tìm những chi tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của Kim Đồng khi gặp địch?
– Hãy nêu phẩm chất tốt đẹp của Kim Đồng?
d/ Luyện đọc lại:
Thực hiện như các tiết trước.
Kể chuyện:
1/ Xác định YC và kể.
– Gọi HS đọc YC của phần kể chuyện.
– Nêu các câu hỏi gợi ý.
VD: Tranh 1 minh hoạ điều gì?
……
– Gọi 1 vài HS kể nội dung các bức tranh.
2/ Kể theo nhóm:
– Chia HS thành nhóm nhỏ và YC HS kể theo nhóm.
3/ Kể trước lớp:
– Tuyên dương HS kể tốt.
4/Cuûng coá, daën doø
– Em haõy phaùt bieåu caûm nghó cuûa em veà anh Kim Ñoàng.
– GDTT cho HS.
– Nhaän xeùt tieát hoïc.
– Veá nhaø keå laïi caâu chuyeân vaø chuaån bò baøi sau
– Nối tiếp nhau đọc bài.
Theo dõi GV đọc.
– HS nối tiếp nhau đọc từng câu, mỗi em đọc 1 câu từ đầu đến hết bài. Đọc 2 vòng.
– Đọc từng đoạn trong bài theo HD của GV:
Chú ý câu:
-Bé con / đi đâu sớm thế?// (G hách dịch)
– Những tảng đá ven đường sáng hẳn lên / như vui trong nắng sớm.//
– Thực hiện 3 em đọc.
– Mỗi nhóm 4 HS, lần lượt từng HS đọc 1 đoạn trong nhóm.
– 2 nhóm thi đọc nối tiếp.
– Đọc đồng thanh.
– 1 HS đọc cả lớp theo dõi SGK.
– 1 HS đọc trước lớp cả lớp đọc thầm.
– Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ bảo vệ và đưa bác cán bộ đến địa điểm mới.
– “Bác cán bộ đóng vai ……..trông bác như người Hà Quảng đi cào cỏ lúa.
– HS thảo luận cặp đôi, sau đó đại diện HS trả lời: Vì đây là vùng dân tộc Nùng sinh sống, đóng giả làm người Nùng, bác cán bộ sẽ hoà động với mọi người, địch sẽ tưởng bác là người địa phương và không nghi ngờ.
– Kim Đồng đi đằng trước, bác cán bộ lững thững theo sau. Gặp điều gì đáng ngờ, người đi trước làm hiệu, người đi sau tránh vào ven đường.
– Hai bác cháu gặp Tây đồn đem lính đi tuần.
– Chúng kêu ầm lên.
– Kim Đồng bình tĩnh huýt sáo cho bác cán bộ. Khi bị địch hỏi anh bình tĩnh trả lời chúng là đi đón thầy mo về cúng rồi thân thiện giục bác cán bộ đi nhanh vì về nhà còn rất xa.

Từ khóa nội dung: giáo án lớp 3 trọn bộ, giáo án lớp 3 tuần 14.