50 câu hỏi đáp về đoàn thanh niên phần 1

50 CÂU HỎI ĐÁP VỀ ĐOÀN THANH NIÊN

(PHẦN 1)

Giaoan.link chia sẻ những câu hỏi và đáp án về Đoàn Thanh niên. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1. Trong giai đoạn 2012 – 2017, chung kết toàn quốc Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng được Trung ương Đoàn tổ chức năm nào?

 • 2014.
 • 2015.
 • 2016.
 • 2017.

Câu 2. Chương trình ”Thanh niên khởi nghiệp” được Trung ương Đoàn phát động năm nào?

 • 2014.
 • 2015.
 • 2016.
 • 2017.

Câu 3. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, toàn Đoàn sẽ triển khai những chương trình đồng hành với thanh niên nào?

 • “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.
 • “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”.
 • . “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.
 • . “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Câu 4. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, phấn đấu 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hoá được bao nhiêu thanh niên chậm tiến?

 • Ít nhất 1.
 • Ít nhất 2.
 • Ít nhất 3.
 • Ít nhất 4.

Câu 5. Quy định đối với nhiệm kỳ đại hội chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp là mấy năm 1 lần?

 • 5 năm 1 lần
 • 5 năm 2 lần
 • 2 năm 1 lần
 • 1 năm 1 lần

Câu 6. Theo Luật Trẻ em 2016, cơ quan nào được giao vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em?

 • Trung ương Đoàn.
 • Hội đồng Đội Trung ương.
 • Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
 • Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Câu 7. Nội dung chính của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”?

 • 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh.
 • 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; 3- Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân.
 • 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; 3- Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân; 4- Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt.
 • 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; 3- Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt.

Câu 8. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được tổ chức khi nào, ở đâu?

 • Từ ngày 10 – 13/12/2017 tại Thủ đô Hà Nội
 • Từ ngày 09 – 12/ 12/2017 tại Thủ đô Hà Nội
 • Từ ngày 12 – 15/12/207 tại Thủ đô Hà Nội
 • Từ ngày 10 – 12/12/2017 tại Thủ đô Hà Nội

Câu 9. Tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động” gồm những nội hàm nào?

 • Chủ động nắm bắt tình hình thanh niên.
 • Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác.
 • Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.
 • Cả 3 phương án trên.

Câu 10. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên như thế nào?

 • Tư vấn hướng nghiệp cho 5 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1 triệu thanh niên.
 • Tư vấn hướng nghiệp cho 8 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên.
 • Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1 triệu thanh niên.
 • Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên.

Câu 11. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn như thế nào?

 • Hỗ trợ, giúp đỡ 1 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
 • Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
 • Hỗ trợ, giúp đỡ 2 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
 • Hỗ trợ, giúp đỡ 2,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Câu 12. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm bao nhiêu đồng chí?

 • 17 đồng chí.
 • 17 đồng chí.
 • 19 đồng chí.
 • 20 đồng chí.

Câu 13. Các cấp bộ đoàn sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm nào?

 • 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020).
 • 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/2019).
 • 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).
 • Cả 3 phương án trên.

Câu 14. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn sẽ tập trung vào những nội dung gì?

 • Việc chấp hành Điều lệ Đoàn.
 • . Việc triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các chủ trương công tác của ban chấp hành, ban thường vụ đoàn các cấp, nhất là những chủ trương công tác mới, trọng tâm.
 • Việc thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.
 • Tất cả 3 phương án trên.

Câu 15. Nội dung chính của phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”?

 • 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
 • 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
 • 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; 3- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
 • 1- Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; 2- Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; 3- Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; 4- Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

Câu 16. Giai đoạn 2017 – 2022, phấn đấu mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất mấy hoạt động tình nguyện/năm?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Câu 17. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ký kết văn bản quan trọng gì?

 • Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
 • Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam.
 • . Chương trình phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
 • Luật Thanh niên sửa đổi, bổ sung.

Câu 18. Nội dung chính của phong trào “Thanh niên tình nguyện”?

 • 1- Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; 2- Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh; 3- Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 4- Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 5- Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội.
 • 1- Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; 2- Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh; 3- Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 4- Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
 • 1- Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; 2- Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh; 3- Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
 • 1- Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; 2- Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh.

Câu 19. Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc sẽ được tổ chức định kỳ như thế nào?

 • 5 năm/1 lần.
 • 5 năm/2 lần.
 • 5 năm/3 lần.
 • Mỗi năm một lần.

Câu 20. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về kết nạp đoàn viên, đoàn kết tập hợp thanh niên như thế nào?

 • Kết nạp 4 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 55%.
 • Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%.
 • Kết nạp 6 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 65%.
 • Kết nạp 6 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 70%.

Câu 21. Ngày 24/3/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị gì về giáo dục thế hệ trẻ?

 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030.
 • Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020.
 • Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.
 • Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Câu 22. Chủ trương “1 + 2” được hiểu như thế nào?

 • Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở.
 • Cán bộ đoàn các cấp 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở.
 • Cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tuần công tác tại cơ sở.
 • Cán bộ đoàn các cấp 1 năm tối thiểu có 2 tuần công tác tại cơ sở.

Câu 23. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 – 2017 quyết định triển khai 2 phong trào hành động cách mạng là:

 • “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
 • “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
 • “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
 • “5 xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Câu 24. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có những nhiệm vụ gì?

 • Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022;
 • Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022;
 • Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.
 • Cả 3 phương án trên

Câu 25. Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?

 • 3 cấp.
 • 4 cấp.
 • 5 cấp.
 • 6 cấp.

Câu 26. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã áp dụng phương pháp nào để điểm danh và quản lý đại biểu?

 • Ghi phiếu.
 • Thẻ QR.
 • Bấm nút.
 • Đọc tên theo danh sách.

Câu 27. Hội thi toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do Trung ương Đoàn tổ chức mang tên là gì?

 • Tầm nhìn xuyên thế kỷ.
 • Ánh sáng soi đường.
 • Niềm tin tất thắng.
 • Niềm tin tất thắng.

Câu 28. Nhiệm kỳ 2017 – 2022 phấn đấu bao nhiêu cán bộ đoàn được tập huấn, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ?

 • 70%
 • 80%
 • 90%
 • 100%

Câu 29. Vấn đề Ủy viên Ban Chấp hành rút khỏi Ban Chấp hành được quy định như thế nào trong Điều lệ Đoàn khóa XI?

 • Ủy viên Ban Chấp hành chuyển khỏi công tác Đoàn thì thôi tham gia Ban Chấp hành và cho rút tên trong kỳ họp Ban Chấp hành gần nhất. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành xem xét quyết định.
 • . Ủy viên Ban Chấp hành chuyển khỏi công tác Đoàn thì thôi tham gia Ban Chấp hành và cho rút tên trong kỳ họp cuối nhiệm kỳ. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành xem xét quyết định.
 • . Ủy viên Ban Chấp hành xin rút khỏi Ban Chấp hành, do Ban Chấp hành cấp đó quyết định. Ủy viên Ban Chấp hành chuyển khỏi công tác Đoàn thì đương nhiên thôi tham gia Ban Chấp hành các cấp. Việc rút khỏi Ban Chấp hành khi Ủy viên Ban Chấp hành các cấp chuyển công tác trong hệ thống Đoàn do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn.
 • Ủy viên Ban Chấp hành xin rút khỏi Ban Chấp hành, do Ban Chấp hành cấp trên quyết định. Ủy viên Ban Chấp hành chuyển khỏi công tác Đoàn thì được xem xét thôi tham gia Ban Chấp hành các cấp.

Câu 30. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định đâu là trọng tâm trong công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2017 – 2022?

 • Chất lượng đoàn viên.
 • Chất lượng cán bộ đoàn.
 • Chất lượng cơ sở đoàn.
 • Cả ba phương án trên.

Câu 31. Phương châm trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022?

 • Đoàn mạnh, Hội rộng.
 • Đoàn rộng, Hội rộng.
 • Đoàn mạnh, Hội mạnh.
 • Đoàn rộng, Hội mạnh.

 

Câu 32. Hoạt động nào được tổ chức cao điểm trong tháng 3 hằng năm dành cho học sinh trung học phổ thông?

 • Tư vấn hướng nghiệp.
 • Tiếp sức thanh niên công nhân và lao động trẻ.
 • Tiếp sức đến trường.
 • Thanh niên khởi nghiệp.

Câu 33. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm bao nhiêu đồng chí?

 • 30 đồng chí.
 • 31 đồng chí.
 • 32 đồng chí.
 • 33 đồng chí.

Câu 34. Phong trào của thanh niên Quân đội trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 là gì?

 • Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, quyết thắng.
 • Thanh niên Quân đội xứng danh bộ đội cụ Hồ.
 • Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao.
 • Hành quân xanh.

Câu 35. Trong công tác xây dựng Đoàn, nội dung nào được coi là đột phá trong giai đoạn 2017 – 2022?

 • Nâng cao chất lượng cán bộ đoàn.
 • Nâng cao chất lượng đoàn viên.
 • Nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn.
 • Cả ba phương án trên.

Câu 36. Đại biểu trẻ nhất tham gia Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, bao nhiêu tuổi?

 • 15 tuổi.
 • 16 tuổi.
 • 17 tuổi.
 • 18 tuổi.

Câu 37. Trong giai đoạn 2012 – 2017, toàn Đoàn kết nạp được bao nhiêu đoàn viên mới?

 • Hơn 5 triệu.
 • Hơn 6 triệu.
 • Hơn 7 triệu.
 • Hơn 8 triệu.

Câu 38. Việc thí điểm nhiệm kỳ đại hội đoàn tại một số khu vực đặc thù được triển khai tại bao nhiêu tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc?

 • 15.
 • 17.
 • 19.
 • 21.

Câu 39. Giai đoạn 2012 – 2017, có bao nhiêu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng?

 • Hơn 600 nghìn.
 • Hơn 650 nghìn.
 • Hơn 700 nghìn.
 • Hơn 750 nghìn.

Câu 40. Đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Anh Lý Tự Trọng có chủ đề gì?

 • Tinh thần Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam.
 • Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới.
 • Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác.
 • Con đường cách mạng Lý Tự Trọng và thanh niên thời kỳ mới.

Câu 41. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tổ chức mấy diễn đàn đối thoại?

 • 8 diễn đàn.
 • 9 diễn đàn.
 • 10 diễn đàn.
 • 11 diễn đàn.

Câu 42. Nhiệm kỳ 2017 – 2022, 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc sẽ triển khai đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động nào?

 • Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường.
 • Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
 • Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam.
 • Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Câu 43. Giai đoạn 2012 – 2017, năm nào là Năm Thanh niên tình nguyện?

 • 2013.
 • 2014.
 • 2015.
 • . 2016.

Câu 44. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định quan điểm gì trong việc tổ chức cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cấp toàn quốc mang tên “Ánh sáng soi đường”

 • Tiếp tục tổ chức trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng.
 • Tổ chức trong học sinh, sinh viên.
 • Mở rộng đối tượng.
 • Tất cả các phương án trên.

Câu 45. Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2017 – 2022 là gì?

 • Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.
 • Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.
 • Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, tiên phong, phát triển.
 • Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.

Câu 46. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã triển khai phần mềm gì cho đại biểu tham dự đại hội?

 • Flash Player.
 • Internet Explorer.
 • Windows Media Player.
 • App điện thoại di động.

Câu 47. Theo thống kê, trong giai đoạn 2012 – 2017, đoàn viên thanh niên cả nước đã trồng được bao nhiêu cây xanh?

 • Hơn 20 triệu.
 • Hơn 22 triệu.
 • Hơn 24 triệu.
 • Hơn 26 triệu.

Câu 48. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu ai làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022?

 • Đồng chí Lê Quốc Phong.
 • Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn.
 • Đồng chí Bùi Quang Huy.
 • Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương.

Câu 49. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định chỉ tiêu về hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên như thế nào?

 • Hỗ trợ 01 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.
 • Hỗ trợ 02 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.
 • Hỗ trợ 03 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.
 • Hỗ trợ 04 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

Câu 50. Chủ trương “1 + 1” được hiểu như thế nào?

 • Mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội.
 • Mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn.
 • Mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội.
 • Mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia hoạt động Đoàn.