Giáo án lớp 3 tuần 19

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 19

Giaoan.link chia sẻ tập giáo án lớp 3 tuần 19 gồm các môn như: Toán, chính tả, tập đọc, tự nhiên xã hội…Mời các bạn tham khảo.

Xem các tuần trước của giáo án lớp 3

Mẫu bìa giáo án đẹp

 

Xem giáo án lớp 3 tuần 19
Tải giáo án
TUẦN 19
Thứ hai ngày 06 tháng 01 năm 2014
TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆNBài: HAI BÀ TRƯNG
I. MỤC TIÊU:
A. Tập đọc:
– Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc với giọng phù hợp với diễn biến của truyện.
– Hiểu ND truyện : ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của hai Bà
Trưng và nhân dân ta.
* GDKNS: kĩ năng đảm nhận trách nhiệm, kĩ năng kiên định, kĩ năng giải quyết vấn đề.
B. Kể chuyện:
– Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ.
* GDKNS: kĩ năng lắng nghe tích cực, kĩ năng tư duy sáng tạo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
– Tranh minh hoạ truỵện trong Sgk.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
A. Tập đọc:
1/Bài cũ: – Kiểm tra sách vở học sinh.
2/Bài mới: Giới thiệu 7 chủ điểm của SGK.
– Cho HS quan sát tranh minh họa chủ điểm Bảo vệ Tổ quốc.
a) Giới thiệu bài : Cho HS quan sát và miêu tả những hình ảnh trong tranh minh họa bài đọc.
b) Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài:
* Đọc diễn cảm toàn bài.
– Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu
– Yêu cầu HS luyện đọc tiếng từ khó.
– Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn.
– Y/C HS đọc chú giải SGK.
– Giải nghĩa từ: giặc ngoại xâm, đô hộ.
(thuồng luồng: vật dữ ở nước, hình giống con rắn, hay hại người – theo truyền thuyết).
– Yêu cầu HS luyện đọc câu.
– Yêu cầu luyện đọc theo nhóm.
– Y/C HS giỏi đọc lại toàn bài.
* HD HS tìm hiểu bài:
– Yêu cầu cả lớp đọc thầm lại đoạn 1 và trả lời câu hỏi (GV kết hợp giáo dục KNS cho HS):
+ Nêu những tội ác của giặc ngoại xâm đối với dân ta ?+ Ở đoạn 1 ta nên đọc như thế nào ?

– Yêu cầu cả lớp đọc thầm lại đoạn 2 và trả lời câu hỏi :
+ Hai Bà Trưng có tài và có chí lớn như thế nào?
– Yêu cầu cả lớp đọc thầm lại và trả lời câu hỏi :
+ Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa ?

+ Tìm những chi tiết nói lên khí thế của quân khởi nghĩa ?
– Mời 2HS thi đọc lại đoạn văn.
– Yêu cầu HS đọc thầm lại đoạn 4 và TLCH:
+ Kết quả cuộc khởi nghĩa như thế nào ?

+ Vì sao bao đời nay nhân dân ta tôn kính Hai Bà Trưng ?

c) Luyện đọc lại :
– Đọc diễn cảm đoạn 3.
– Mời 3 em thi đọc lại đoạn văn.
– Mời 1HS đọc cả bài văn.
– Nhận xét, tuyên dương em đọc hay nhất .
B. Kể chuyện :
* Giáo viên nêu nhiệm vu.
* Hướng dẫn HS kể từng đoạn câu chuyện theo tranh:
– Yêu cầu HS quan sát lần lượt từng tranh trong SGK.
– Gọi 1 HS khá kể mẫu một đoạn câu chuyện. dự
– Mời 4 em tiếp nối nhau kể 4 đoạn câu chuyện trước lớp
– Yêu cầu 1HS kể lại cả câu chuyện.
– Nhận xét tuyên dương em kể hay nhất .

d) Củng cố dặn dò :
– Câu chuyện giúp em hiểu được điều gì?

– Dặn về nhà học bài.
– Lắng nghe.

– Quan sát và phân tích tranh minh họa.

– Lớp theo dõi lắng nghe GV đọc bài.
– Đọc nối tiếp câu trong bài.
– Đọc tiếng từ phát âm sai.
– HS đọc nối tiếp đoạn.
– Đọc chú giải SGK.
– Tìm hiểu từ mới (SGK).

– Luyện đọc câu (SGK)
– Các nhóm thi đọc.
– 1 em đọc lại toàn bài.

– Lớp đọc thầm lại đoạn 1.

+ Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương, … Lòng dân oán hận ngút trời.
+ Đọc với giọng chậm rãi, căm hờn, nhấn giọng ở những TN nói lên tội ác của giặc, sự căm hờn của nhân dân ta.
– 1 HS đọc cả đoạn trước lớp.

+ Rất giỏi võ nghệ, nuôi chí giành lại non sông

+ Vì Hai Bà yêu nước,thương dân, căm thù giặc đã giết hại ông Thi Sách và gây bao tội ác với nhân dân ta.
+ Hai Bà Trưng mặc giáp phục thật đẹp, bước lên bành voi rất oai phong, …
– 2 em thi đọc lại đoạn 3 của bài.

+ Kết quả thành trì của giặc sụp đổ. Tô Định trốn về nước. Đất nước sạch bóng quân thù.
+ Vì Hai Bà Trưng đã lành đạo ND giải phóng đất nước, là 2 vị anh hùng chống giặc đầu tiên trong lịch sử nước nhà.

– Lắng nghe giáo viên đọc mẫu .
– 3 em thi đọc lại đoạn 3 của bài .
– 1HS đọc cả bài văn .
– Lớp theo dõi nhận xét, bình chọn bạn đọc hay nhất .

– Lớp quan sát các tranh minh họa.

– 1 em khá kể mẫu đoạn 1 câu chuyện.

– Lần lượt mỗi lần 4 em kể nối tiếp theo 4 đoạn của câu chuyện.
– Một em kể lại toàn bộ câu chuyện trước lớp.
– Lớp theo dõi, bình chọn bạn kể hay nhất.
– Dân tộc VN ta có truyền thống chống giặc ngoại xâm bất khuất từ bào đời nay.