Đặt tên vùng dữ liệu trong excel

Trong excel việc quản lý nhiều bảng dữ liệu con trên cùng 1 sheet rất vất vả nếu như không có một cách làm tốt. Rất hay là trong excel cho phép chúng ta đặt tên cho từng vùng dữ liệu. Khi chúng ta sử dụng đến vùng dữ liệu nào chỉ việc gọi tên chúng. Việc làm này sẽ làm hạn chế đến mức thấp nhất việc truy cập vùng dữ liệu không chính xác. Sau đây, giaoan.link sẽ cùng bạn thực hiện việc đặt tên cho vùng dữ liệu và xóa tên vùng dữ liệu trong excel.

Bước 1: Bạn chọn vùng dữ liệu (gồm các cell và cột) và đặt tên cho chúng như hình sau:

Bước 2: Quản lý – xóa vùng dữ liệu

Bạn vào tab “Formulas” –> “Name Manager”, sẽ xuất hiện một bảng các tên vùng dữ liệu bạn đã tạo. Ở đây, bạn có thể thêm, xóa tên của của dữ liệu.

Xem video hướng dẫn: