Giáo án lịch sử lớp 10 cơ bản

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 10 CƠ BẢN

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn tập giáo án lịch sử lớp 10 cơ bản. Mời các bạn tham khảo trong công tác giảng dạy.

Giáo án điện tử lớp 10 các môn

Mẫu bìa giáo án đẹp

 

Xem giáo án online
Tải giáo án
Phần một
LỊCH SỬ THẾ GIỚi THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠIChương I
XÃ HỘI NGUYÊN THUỶBài 1
SỰ XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI VÀ BẦY NGƯỜI NGUYÊN THUỶ
(Tiết 1)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
HS cần hiểu những móc và bước tiến trên chặng đường dài, phấn đấu qua hàng triệu năm của loài người nhằm cải thiện đời sống và cải bến bản thân con người.
2. Tư tưởng
Giáo dục lòng yêu lao động vì lao động không những nâng cao đời sống của con người mà còn hoàn thiện bản thân con người.
3. Kỹ năng
Rèn kỹ năng sử dụng SGK – kỹ năng phân tích, đánh giá và tổng hợp về đặc điểm tiến hoá của loài người trong quá trình hoàn thiện mình đồng thời thấy sự sáng tạo và phát triển không ngừng của xã hội loài người.
II. Tiến trình tổ chức dạy – học
1. Giới thiệu khái quát về chương trình lịch sử lớp 10
Yêu cầu và hướng dẫn phương pháp học bộ môn ở nhà, ở lớp.
2. Dẫn dắt vào bài học
GV nêu tình hướng qua câu hỏi tạo không khí học tập: Chương trình lịch sử chúng ta đã học ở THCS được phân chia thành mấy thời kỳ? Kể tên các thời kỳ đó? Hình thái chế độ xã hội gắn liền với mỗi thời kỳ? Xã hội loài người và loài người xuất hiện như thế nào? Để hiểu điều đó, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
3. Tổ chức các hoạt động trên lớp