Giáo án khoa học lớp 4 cả năm

GIÁO ÁN KHOA HỌC LỚP 4 CẢ NĂM

Tiết 1: CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG?

  1. Mục tiêu:

– Nêu được con người cần thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng, nhiệt độ để sống.

– Kể những điều kiện về tinh thần cần cho sự sống của con người.

– Có ý thức giữ gìn các điều kiện về vật chất và tinh thần.

* GDBVMT: Bảo vệ môi trường giúp đảm bảo các điều kiện cần cho sự sống.

  1. Đồ dùng dạy học:

– Giáo viên: Hình vẽ trang 4, 5 SGK

– Học sinh: Sách giáo khoa

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Ổn định

2. Bài mới:

– Giới thiệu chương trình môn Khoa học.

– Giới thiệu bài

Hoạt động 1: Làm việc theo cặp

Mục tiêu: Biết con người cần gì để sống

– Yêu cầu HS thảo luận trong 2 phút: Con người cần gì để duy trì sự sống?

– Gọi HS trình bày

– Gọi HS nhận xét

– Hỏi:

+ Nếu chúng ta bịt mũi lại thì chúng ta thấy như thế nào? Em nhịn thở được trong bao lâu?

+ Nếu nhịn ăn, nhịn uống em cảm thấy như thế nào?

+ Nếu hằng ngày chúng ta không được sự quan tâm của gia đình, bạn bè thì sao?

– Gọi HS nhận xét

– Nhận xét, kết luận: Những điều kiện cần để con người sống, phát triển là:

+ Điều kiện vật chất: thức ăn, nước uống….

+ Điều kiện tinh thần: tình cảm gia đình, bạn bè làng xóm,…

Hoạt động 2: Làm việc với SGK

Mục tiêu: Những yếu tố cần cho sự sống mà chỉ có con người cần.

– Yêu cầu HS quan sát hình trang 5 ở SGK và trả lời: Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống con người cần những gì?

– Gọi HS nhận xét

– Nhận xét, kết luận: Ngoài những yếu tố mà động vật và thực vật cần để sống như: không khí, thức ăn, nước,… Con người còn cần những điều kiện về tinh thần, văn hóa, xã hội và những tiện nghi khác: nhà ở, trường học, bệnh viện,…

Hoạt động 3: Trò chơi “Cuộc hành trình đến hành tinh khác”.  

Mục tiêu: Củng cố kiến thức con người cần gì để sống?

– GV chia nhóm, nêu luật chơi: Mỗi nhóm 6 HS. GV phát các bảng vẽ những túi các em sẽ thảo luận và ghi câu trả lời vào những túi. Nhóm nào nhiều ý đúng nhóm đó chiến thắng.

Câu hỏi: Khi đi du lịch ở hành tinh khác em sẽ mang theo những gì?

– Tổ chức trò chơi

– Gọi HS nhận xét

– Nhận xét, tuyên dương

Hoạt động nối tiếp:

Hỏi: Ngoài những yếu tố mà động vật và thực vật cần để sống như: không khí, thức ăn, nước,… Con người còn cần những điều kiện về tinh thần, văn hóa, xã hội. Vậy chúng ta cần làm gì để bảo vệ và giữ gìn những điều kiện đó?

– Nhận xét

– Chuẩn bị tiết bài: Trao đổi chất ở người.

– Nhận xét tiết học.

– Hát

 

– Theo dõi

– Lắng nghe, nêu lại tựa

 

 

– Thảo luận: Con người cần: không khí, thức ăn, nước uống, quần áo,…

– Trình bày

– Nhận xét

– Trả lời:

+ Thấy khó chịu. 3-4 phút

 

+ Đói, không học nỗi

 

+ Buồn chán

 

– Nhận xét

– Lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

– Trả lời: Con người còn cần: thư giãn, nhà ở, trường học, bệnh viện,…

 

– Nhận xét, bổ sung

– Lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

– Theo dõi

 

 

 

 

 

– Tham gia trò chơi

– Nhận xét

– Lắng nghe, vỗ tay

 

– Trả lời: Chúng ta cần giữ gìn môi trường xung quanh, các công trình cong cộng, tiết kiệm nước, yêu thương mọi người,…

 

– Lắng nghe

– Lắng nghe, thực hiện

– Lắng nghe.

Mời các bạn xem tiếp giáo án

Xem giáo án online
Tải giáo án