Giáo án toán lớp 4 theo tuần (35 tuần)

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 4 THEO TUẦN

Giaoan.link chia sẻ bộ giáo án toán lớp 4 theo tuần – gồm 35 tuần. Mời các bạn tham khảo trong công tác giảng dạy

Trong bộ giáo án có sử dụng font .VNTime, nên bạn sử dụng bảng mã TCVN3(ABC) để chỉnh sửa nhé.

TUẦN 6

Toán                                       LUYỆN TẬP

 

I- Mục tiêu: Giúp học sinh:

– Đọc được một số thông tin trên biểu đồ

– Hs làm được bài tập 1,2.

– HS yêu thích môn học

II- Đồ dùng dạy học:

–   GV :     Bảng phụ, sách giáo khoa.

–   HS  :     Sách giáo khoa, vở bài tập, vở nháp

III. Hoạt động dạy học:

 

Nội dung-TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ :  5′

 

2. Bài mới :

a. Giới thiệu bài:.                                       b.Hướng dẫn luyện tập

28-30’’

BT1  8-10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT2   15-18’

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Củng cố , dặn dò1-2′

Gọi 1HS làm  BT2 ở VBT ,kiểm tra vở bài tập ở nhà của hs yếu .

– GV nhận xét, cho điểm.

 

– Gv nêu mục tiêu của bài học

– Cho 1HS đọc yêu cầu của BT1.

? Đây là biểu đồ biểu diễn gì?

 

 

– Yêu cầu hs đọc kĩ biểu đồ và thảo luận nhóm đôi tự làm bài

Gọi các  nhóm đứng dậy nêu,mỗi nhóm một câu hỏi,1 hs đọc,1 hs khác trả lời đúng sai.Giải thích vì sao?

Gv nhận xét, kết luận.

– GV Hỏi thêm: Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 1 bao nhiêu mét vải hoa?

Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần1 bao nhiêu m vải?

Cho HS làm bài vào vở

– GV yêu cầu HS đọc đề bài

? Biểu đồ biểu diễn gì?

Các tháng được biểu diễn là những tháng nào?

Yêu cầu hs làm bài vào vở , 3 hs làm bảng phụ 3 câu hỏi a,b,c.

Gv treo bảng phụ ,chữa bài.

– Gọi hs nhận xét bài bạn.

– GV nhận xét, kết luận.

– GV nhận xét giờ học, dặn HS về làm bài tập còn lại  và chuẩn bị bài sau.

– 1HS lên bảng làm, hs đưa vở kiểm tra.

–  Cả lớp nhận xét.

 

– Lắng nghe

– 1HS đọc yêu cầu

– Biểu đồ biểu diễn số vải hoa và vải trắng đã bán trong tháng 9.

– HS thảo luận nhóm làm bài.

– 1 nhóm trả lời, giải thích các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

-Lắng nghe,chữa bài

 

 

 

– Hs dựa vào biểu dồ trả lời

 

 

Làm vào vở

 

– Hs đọc đề bài

– Biểu đồ biểu diễn số ngày mưa trong 3 tháng của năm 2004

– là các tháng 7,8,9.

– hs làm bài

– hs nêu bài làm của mình.

– hs theo dõi ,chữa bài.

– Theo dõi

– Lắng nghe

 

                                                                                                                          

Toán                                       LUYỆN TẬP CHUNG

 

I- Mục tiêu :

– Viết, đọc, so sánh được các số tự nhiên, nêu giá trị của chữ số trong một số.

– Đọc được thông tin trên biểu đồ cột.

– Xác định được một năm thuộc thế kĩ nào.

– HS làm được bài tập 1, 3(a, b, c), 4(a, b)

ĐC: Không làm bài tập 2

* Hướng dẫn HS khá giỏi làm các bài còn lại(nếu còn thời gian)

II- Đồ dùng dạy học :

– GV : Bảng phụ, sách giáo khoa

– HS  : Sách giáo khoa, vở bài tập, vở  nháp

III. Các hoạt động dạy học:

 

   ND – TG          HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CÚA HS
1.Bài cũ(3-5p)

 

 

2.Bài mới:

HĐ1:Hướng dẫn HS làm bài tập (25-28 p)

BT1(3-5’)

 

 

 

 

 

 

 

BT3 a, b, c: 10-13’

 

 

 

 

 

 

BT4a ,b : 3-4’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT5

 

 

 

Củng cố, dặn dò (3 p)

– Yêu cầu hs làm bài 3

-Chữa bài

-Nhận xét ghi điểm

 

Giới thiệu bài, ghi đề bài lên bảng

 

Yêu cầu hs đọc

HS suy nghĩ, nêu miệng .

 

Theo dõi – Chốt kiến thức đúng.

 

Cho HS đọc yêu cầu

-Yêu cầu HS làm vào vở

– Theo dõi hs làm bài

Huy động kết quả

– Nhận xét chốt kết quả đúng.

 

HS nêu yêu cầu

 

– Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 điền tiếp vào chỗ trống.

Huy động kết quả

 

Cho HS làm bài vào vở

Theo dõi giúp HS yếu

 

Yêu cầu hs đọc đề

– Làm bài vào vở nháp.

– Theo dõi hs – Giúp hsy làm bài.

Huy động kết quả

Hướng dẫn HS  khá giỏi làm nếu còn thời gian

Yêu cầu HS tự làm

Huy động kết quả

 

Nhận xét, chốt kết quả đúng

Hoàn thành bài tập – Chuẩn bị bài sau .

– 1hs lên làm bài

– Nhận xét

 

 

Lắng nghe

 

– Đọc yêu cầu

– Nêu miệng

– Nhận xét, bổ sung .

 

 

– HS nêu yêu cầu

– HS làm cá nhân vào vở, 1 HS làm bảng phụ

– Nhận xét, bổ sung

 

 

-1 HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm

– Thảo luận nhóm hoàn thành đề.

Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm nhận xét, bổ sung

– HS làm vào vở, 1HS làm bảng phụ

 

– 1 HS đọc đề bài

Hs làm vào vở nháp

 

Nêu kết quả

 

 

HS khá giỏi tự làm

Nêu kết quả

Lắng nghe

 

Lắng nghe thực hiện tốt.

 

 

 

TẢI GIÁO ÁN