Giáo án địa lí lớp 8 cả năm

Giaoan.link chia sẻ giáo án địa lí lớp 8 cả năm, mời các bạn tham khảo. Bạn có thể xem online hoặc tải file word phía dưới.

PHẦN I – THIÊN NHIÊN, CON NGƯỜI CÁC CHÂU LỤC
CHƯƠNG XI – CHÂU Á
*****
Tuần 1 – NS: / / ND: / /
Tiết 1 – Bài 1
VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN CHÂU Á

I. MỤC TIÊU: Qua bài học, hs cần:
1. Kiến thức:
– Biết được vị trí địa lí, giới hạn của Châu Á trên bản đồ.
– Trình bày được đặc điểm hình dạng, kích thước lãnh thổ Châu Á: Là châu lục có kích thước rộng lớn, hình dạng mập mạp.
– Trình bày được đặc điểm địa hình, khoáng sản của Châu Á: Địa hình đa dạng phức tạp nhất, có nhiều khoáng sản.
2. Kỹ năng:
– Đọc và phân tích kiến thức từ bản đồ tự nhiên Châu Á.
– Phân tích các mối quan hệ địa lí để giải thích đặc điểm tự nhiên.
3. Thái độ:
– Có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nhất là khoáng sản.
4. Năng lực, phẩm chất:
– NL chung : giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tính toán, sử dụng ngôn ngữ
– NL chuyên biệt : tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ, lược đồ.
– Phẩm chất: tự lập, tự tin, tự chủ.

II. Chuẩn bị:
1. GV: Bản đồ tự nhiên Châu Á. Các tranh ảnh núi non, đồng bằng của Châu Á.
2. HS: trả lời theo câu hỏi sgk. Tìm hiểu các khái niệm: sơn nguyên, cao nguyên, bồn địa, các loại khoáng sản và mỏ khoáng sản.

III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học:
1. Phương pháp: hoạt động nhóm, vấn đáp, luyện tập – thực hành, trực quan
2. Kĩ thuật: chia nhóm, đặt câu hỏi, động não, hoàn tất một nhiệm vụ

IV. Tổ chức các hoạt động học tập:
1. Hoạt động khởi động:
* Ổn định tổ chức:
* Kiểm tra: GV kiểm tra sách vở, đồ dùng của hs.
* Vào bài mới:
– GV cho HS quan sát bản đồ các châu lục trên TG.
– HS lên bảng xđ vị trí châu Á.
– GV giới thiệu bài: Châu á là châu lục rộng lớn nhất, có điều kiện tự nhiên phức tạp và đa dạng nhất. Tính phức tạp, đa dạng đó được thể hiện trước hết qua cấu tạo địa hình và sự phân bố khoáng sản. Chúng ta tìm hiểu trong bài hôm nay.

Mời bạn xem tiếp nội dung…


Xem giáo án online