Giáo án đại số lớp 10 chương 2 bài 1 Hàm số

Giaoan.link chia sẻ giáo án đại số lớp 10 Chương 2 – Bài 1 Hàm số. Bạn có thể xem online hoặc tải file định dạng word tại link bên dưới.


Xem giáo án online
Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI Bài 1. HÀM SỐ I. MỤC TIÊU CỦA BÀI: 1. Kiến thức: – Hiểu khái niệm, tập xác định và đồ thị của hàm số . – Hiểu các tính chất: hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến, hàm số chẵn, hàm số lẻ. – Biết được tính chất đối xứng của đồ thị hàm số chắn, hàm số lẻ. 2. Kĩ năng: – Biết tìm tập xác định của các hàm số đơn giản. – Biết cách chứng minh tính đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng cho trước. – Biết xét tính chẵn, lẻ của một hàm số đơn giản. 3. Thái độ: – Thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận, chính xác,… 4. Định hướng phát triển năng lực: – Năng lực giao tiếp, – Năng lực hợp tác, quan sát, phát hiện và giải quyết vấn đề. – Năng lực tự học, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống,… II. CHUẢN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Giáo viên: – Giáo án và các dụng cụ dạy học cần thiết: phấn, thước, khăn bảng,… – Các bảng phụ (máy chiếu) có sẵn: đồ thị các hàm số, các bảng số liệu, biểu đồ,… – Phiếu học tập 2. Học sinh: – Các dụng cụ học tập cần thiết: sách giáo khoa, vở ghi, thước, bút,… – Các bảng phụ, phấn ( hoặc bút lông). – Ôn tập các kiến thức về hàm số đã học ở cấp THCS. III. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG: 1. Giới thiệu: ( 5 phút) *Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi. Câu 1: Hình ảnh Cổng Acxơ có gợi cho em nhớ về hình ảnh đồ thị của một hàm số nào mà em đã được học ở THCS? Câu 2:Ở cấp THCS, các em đã học những loại hàm số nào? Cho ví dụ. *Đặt vấn đề: Ngoài những loại hàm số mà các em đã học đó, còn có loại hàm số nào khác không? Đồ thị của các hàm số đó sẽ như thế nào? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về khái niệm hàm số và vấn đề liên quan đến hàm số. 2. Nội dung bài học: 2.1. ÔN TẬP VỀ HÀM SỐ. 2.1.1. Hàm số. Tập xác định của hàm số. (15 phút). HĐ 1: Tiếp cận kiến thức: (7 phút) Gợi ý – Xét hàm số . Hãy tính các giá trị của khi —-> Ta luôn tính được duy nhất một giá trị của là tập xác định của hàm số – Xét bảng số liệu về tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của trường THPT A qua các năm như sau (bảng phụ) Năm 2014 2015 2016 2017 Tỉ lệ đỗ (%) 100 93,25 94,14 96,55 Hãy chỉ ra về tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của trường THPT A các năm 2014, 2016, 2017,2013… —> + Bảng số liệu này cũng là một hàm số. + Tập D = {2014, 2015, 2016, 2017} gọi là tập xác định của hàm số. – Có thể sử dụng MTCT hoặc tính nhẩm. + Ứng với mỗi giá trị của x ta chỉ tính ra duy nhất một giá trị của y. + Có giá trị nào của x mà ta không tính được y? – Hs quan sát bảng số liệu và đọc kết quả. + Ứng với mỗi năm 2014, 2016, 2017,… chỉ có một tỉ lệ đỗ (một kết quả) xác định. + Dựa vào bảng số liệu này ta chỉ biết được tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của trường THPT A các năm 2014, 2015, 2016, 2017; không thể xác định tỉ lệ đỗ tố nghiệp THPT năm 2013 của trường THPT A nếu dựa vào bẳng số liệu này. HĐ 2: Hình thành kiến thức: (3 phút) Gợi ý – Yêu cầu học sinh: Từ các ví dụ trên+ tham khảo sách giáo khoa để đưa ra định nghĩa về hàm số, tập xác định của hàm số. + Nếu với mỗi giá trị của x thuộc tập D có một và chỉ một giá trị tương ứng của y thuộc tập số thực thì ta có một hàm số. Ta gọi x là biến số và y là hàm số của x. Tập hợp D được gọi là tập xác định của hàm số – Học sinh thảo luận+ tham khảo sgk để đưa ra định nghĩa hàm số, tập xác định của hàm số. – Đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ tương ứng 1-1 giữa biến số và hàm số của biến. HĐ 3: Củng cố: (5 phút) Gợi ý 1. Yêu cầu học sinh: + Cho hàm số dạng . + Tính y tại + Chỉ ra tập xác định của hàm số đó. 2. Yêu cầu học sinh: + Cho một hàm số dạng bảng số liệu (tương tự bảng số liệu về tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của trường THPT A qua các năm) + Chỉ một vài cặp giá trị của biến số và hàm số của biến. + Chỉ ra tập xác định của hàm số đó. 1. Các nhóm hoạt động độc lập và trình bày kết quả lên bảng phụ. + Gv chia lớp làm 8 nhóm: 4 nhóm thực hiện yêu cầu 1, 4 nhóm thực hiện yêu cầu 2. + Các nhóm ghi kết quả lên bảng phụ và cử đại diện lên báo cáo trước lớp, các nhóm khác theo dõi và góp ý nếu cần (chỉ cần 2 nhóm báo cáo, các nhóm khác gv trực tiếp theo dõi và hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm trong quá trình các em thực hiện yêu cầu).