Học dựng công thức và hàm trong excel

Với bộ tài liệu Học dựng công thức và hàm trong excel này , Chỉ trong vài bước, bạn sẽ nhanh chóng thành thạo việc dựng công thức và hàm trong Excel, ứng dụng bảng tính mạnh mẽ nhất thế giới.

Nội dung của tài liệu gồm:

 1. Thông tin cơ bản
 2. Giới thiệu về các hàm
 3. Hàm AVERAGE
 4. Hàm Min & Max
 5. Ngày và giờ
 6. Kết hợp văn bản và số
 7. Câu lệnh IF
 8. Hàm Vlookup
 9. Hàm có điều kiện
 10. Trình hướng dẫn hàm
 11. Lỗi công thức

Xem online